100% afvalvrij.

Een project met de uitdaging voor huishoudens om 100 dagen afvalvrij te leven.

Het project 100-100-100 is een idee van afvalverwerker ROVA. Lukt het 100 huishoudens om 100 dagen, 100% zonder afval te leven? In dit succesvolle project laten inwoners zien dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden en na te denken bij de aankoop van producten.

100-100-100 biedt een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen helpt in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. Uit eerdere resultaten blijkt dat deelnemers van 100-100-100 ver onder het landelijke gemiddelde blijven. Soms tot bijna 90% minder kg restafval per persoon per jaar.

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

input.

concept, kennis, vormgeving, techniek, productie

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_accelerator.svg

activiteiten.

realisatie, promotie, verbinding

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

output.

100+ gemeenten doen mee, 20.000+ berichten, landelijke aandacht

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_picture_multiple.svg

effecten.

deelnemers reduceren restafval, zoeken oplossingen, informeren omgeving, het kan

Impact

10.000+ gezinnen hebben gemiddeld 87% minder restafval, 100 gemeentes gemotiveerd om restafval te reduceren, inspiratie voor een afvalvrij leven, landelijke als voorbeeld op het rijksbrede programma Nederland Circulair.