Busje komt zo.

De ROVA Groentour voor basisscholen is een educatief programma speciaal voor groep 6, 7 en 8 van de bovenbouw van het basisonderwijs en heeft als motto: ‘Grondstoffen gezocht!’.

Leerlingen leren tijdens de voorlichting de verschillende grondstoffen herkennen, hoe deze goed te scheiden en worden bewust van het afvalprobleem. Ook krijgen zij te zien wat ROVA met de grondstoffen doet.

Super leuk om voor deze Groentour middelen te bedenken en te maken!

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

input.

concept, kennis, productie, vormgeving

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_accelerator.svg

activiteiten.

realisatie

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

output.

bewustwording en handelingsperspectief

https://www.boerdam.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_picture_multiple.svg

effecten.

kinderen begrijpen het nut van afval scheiden

Impact

Na de Groentour is de klas grondstoffen-expert! De groep leert dat alles dat nu afval lijkt, eigenlijk waardevolle grondstoffen zijn waar weer nieuwe spullen van gemaakt kunnen worden. De Groentour biedt de leerlingen handelingsperspectief zodat zij weten wat ze zelf kunnen doen om verspilling tegen te gaan en hoe zij de grondstoffen kunnen aanbieden voor hergebruik of reycling.